PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

Khi đôi chân của bạn không thể chạy được nữa, hãy chạy bằng trái tim của bạn.

Phóng đại khoảng cách của bạn

Trung học & Trung học cơ sở

Xuyên quốc gia

Chương trình Cross Country của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên tham gia vào một chương trình cạnh tranh và thành công. Chúng tôi cạnh tranh hạng AAA trong GIAA và nằm trong khu vực 5 với Pacelli, Brookstone, Strong Rock, Heritage và Westfield. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

The 2022 Cross Country Meet Schedule below is tentative.

There is a possible weekday meet Wednesday, September 21 OR Thursday, September 22 at 4:00 or 5:00 PM

Nhân viên huấn luyện

High School
Head Coach
Kiesha Porter

High School
Assistant Coach
Dr. Ashley Duxbury

Middle School
Head Coach
Brooke Mavertich

Coaching Position
COACH