PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

“Chiến thắng càng khó, hạnh phúc chiến thắng càng lớn”.

Phóng đại tinh thần thể thao của bạn

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ (Xem chi tiết bên dưới để biết các cấp lớp trong mỗi học kỳ)

THỂ THAO CẤP THẤP HƠN

Chương trình nội bộ trường học của chúng tôi cung cấp cho học sinh cơ hội học hỏi và phát triển về tinh thần thể thao và tinh thần thể thao trong một môi trường có cấu trúc sau giờ học.

spr23 intramurals

Để tìm hiểu thêm về chương trình và đăng ký, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.

p.e. related volunteering

Chúng tôi luôn quan tâm đến việc có phụ huynh và học sinh trợ giúp cho chương trình nội bộ. Nếu bạn muốn tình nguyện, vui lòng nhấp vào nút Đăng ký tình nguyện bên dưới.

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coach
Dennis Bogumill

athletics sma bobcats

registration is still open!

choose your adventure today!

camp social media post (2)
St. Mary's Academy is offering a variety of summer camps for grades Kindergarten to 9th. Camps include STEM, Volleyball, Basketball, and Theater Tech. Call 770-461-2202 for more information.