PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

"Bạn nợ chính mình để trở thành người tốt nhất có thể."

Phóng đại tốt nhất của bạn

Trung học phổ thông

golf

Chương trình chơi gôn của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên tham gia vào một chương trình cạnh tranh và thành công. Chúng tôi cạnh tranh hạng AAA trong GIAA và ở quận 5 với Pacelli, Brookstone, Strong Rock, Heritage và Westfield. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH