PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

Chúng ta vươn lên bằng cách nâng đỡ những người khác

Tuyên dương tinh thần học đường của bạn

Trung học cơ sở & Trung học phổ thông

Cheer-Dance

Chương trình Cổ vũ / Khiêu vũ của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên tham gia một chương trình quan trọng. Chúng tôi là một chương trình không cạnh tranh. Chúng tôi mang đến sự phấn khích và dẫn dắt đám đông của mình bằng những tiếng hô vang và cổ vũ đầy khích lệ. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

Đội hình

NAME GRADE
Name 12

Nhân viên huấn luyện

Head Coach
Amy Gilchrist

athletics sma bobcats

Bobcat Breakfast

if you missed our open house, save the date for St. MAry's bobcat breakfast!

img 5298

tuesday, november 14
tuesday, december 5

8:00 - 9:30 am

high | middle school &
pk4 - 5 sessions are available