PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

Được in đậm.
Suy nghĩ tích cực.
Chứng minh là họ sai.

Phóng đại động lực của bạn

Trung học phổ thông

Cờ bóng đá

Chương trình Cờ Bóng đá dành cho nữ sinh trung học của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên của chúng tôi tham gia vào một chương trình cạnh tranh và thành công. Chúng tôi cạnh tranh hạng AAA trong GIAA và đang tham gia hội nghị với Pacelli, Howard, Robert Toombs Christian, St. Andrews, St. Georges Episcopal và Westminster of Augusta. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

We started Flag Football in 2021. this will be second year with the program.

We started Flag Football in 2021. this will be second year with the program.

Nhân viên huấn luyện

Head Coach
Brian Williams

athletics sma bobcats

Bobcat Breakfast

Tuesday, April 16, 8:00 - 9:30 AM

mk edit (1)
Prospective families will explore our new school and learn about our academic and STEM programs, the admissions process, financial aid, and student life. Campus tours will be provided. Breakfast refreshments will be served.