PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

"Khoảnh khắc bạn bỏ cuộc là khoảnh khắc bạn để người khác chiến thắng."

Phóng đại cường độ của bạn

Trung học & Trung học cơ sở

Bóng rổ

Chương trình Bóng rổ của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên tham gia vào một chương trình cạnh tranh và thành công. Chúng tôi cạnh tranh hạng AAA trong GIAA và ở quận 5 với Pacelli, Brookstone, Strong Rock, Heritage và Westfield. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

Tìm nhóm của bạn

Nam sinh trung học

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Head Coach
Tillford Ellerbee

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Nữ sinh trung học

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Nam sinh trung học

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Nữ sinh cấp hai

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH