PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

"Huấn luyện viên của tôi nói rằng tôi chạy như một cô gái, và tôi nói nếu anh ấy chạy nhanh hơn một chút thì anh ấy cũng có thể."

Phóng đại mục tiêu của bạn

trường trung học & trung học cơ sở

bóng đá

Chương trình Bóng đá của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên của chúng tôi tham gia vào một chương trình cạnh tranh và thành công. Chúng tôi cạnh tranh hạng AAA trong GIAA và ở quận 5 với Pacelli, Brookstone, Strong Rock, Heritage và Westfield. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

Tìm nhóm của bạn

Nam sinh trung học

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Nữ sinh trung học

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Nam sinh trung học

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Nữ sinh cấp hai

Đội hình

# NAME POSITION GRADE
1 Name Pitcher 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH