PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

"Học tập chăm chỉ, luyện tập chăm chỉ, chơi một cách quyết liệt."

Phóng đại cường độ của bạn

Trung học & Trung học cơ sở

Bóng chuyền

Chương trình Bóng chuyền của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên tham gia vào một chương trình cạnh tranh và thành công. Chúng tôi cạnh tranh hạng AAA trong GIAA và nằm trong khu vực 5 với Pacelli, Brookstone, Strong Rock, Heritage và Westfield. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

Tìm nhóm của bạn

Varsity Girls

Go Lady Bobcats!

Region teams:

  • Brookstone School
  • Strong Rock Christian School
  • St. Anne Pacelli Catholic School
  • The Heritage School

Record goes off power rankings in MaxPreps

Varsity games are best 3/5, 5th game starts 10/10 play to 25

Đội hình

NAME GRADE
Name 12

Nhân viên huấn luyện

Head Coach
Sarah Athearn

Assistant Coach
Teresa Wheeler

Junior Varsity Girls

Go Lady Bobcats!

Region teams:

  • Brookstone School
  • Strong Rock Christian School
  • St. Anne Pacelli Catholic School
  • The Heritage School

Record goes off power rankings in MaxPreps

JV Games are best 2/3, 3rd game to 15.

Đội hình

NAME GRADE
Name 12

Nhân viên huấn luyện

Head Coach
Kristina McGovern