PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

Khi cơ thể mệt mỏi, hãy bơi bằng trái tim.

Phóng đại nét vẽ của bạn

Trung học phổ thông

Bơi lội

Chương trình Bơi lội của chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh-vận động viên của chúng tôi tham gia vào một chương trình cạnh tranh và thành công. Chúng tôi cạnh tranh hạng AAA trong GIAA và cạnh tranh với mọi trường trong GIAA. Như với tất cả các đội tại SMA, chúng tôi dựa trên các giá trị của tinh thần thể thao, đạo đức làm việc, kỷ luật, tinh thần đồng đội và cam kết.

Đội hình

NAME GRADE
Name 12

Nhân viên huấn luyện

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH

Coaching Position
COACH