PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

Tất cả các con đường đều dẫn đến Học viện St. Mary.

Phóng đại thời gian của bạn

Vận chuyển xe buýt buổi sáng

St. Mary’s dự định cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt từ các địa điểm dưới đây (các tuyến đường có thể thay đổi). Tất cả học sinh PK-12 sẽ được đưa đón bằng xe buýt. Nhìn bên dưới để biết vị trí gần bạn nhất. Nếu bạn không thể tìm thấy phương tiện di chuyển hoặc có bất kỳ câu hỏi nào hoặc một tình huống nào đó, vui lòng gọi cho Kiesha Porter theo số (770) 461-2202.

Phí tổn:  $ 5 / chuyến đi một chiều; trừ vào tài khoản FACTS. Hiện tại, chỉ có phương tiện di chuyển buổi sáng. 

Không có lối đi bộ; không gian hạn chế.

Đặt chỗ của bạn ngay bây giờ bằng cách điền vào biểu mẫu Đăng ký, Chính sách và Xuất trình Vận chuyển bằng Xe buýt Buổi sáng. Nhấp vào nút bên dưới. Gửi biểu mẫu đã điền đầy đủ thông tin đến địa chỉ Form@smaschool.org. 

Học sinh phải đăng ký để đi xe buýt buổi sáng.

Địa điểm: (TBD) St. Trường Công giáo Peter Claver

Địa chỉ: 2560 Tilson Rd., Decatur, GA 30032

Khởi hành: (TBD)

Địa điểm: Atlanta Tradeport

Địa chỉ: Tradeport Blvd. (Địa chỉ sắp tới)

Khởi hành: (TBD)

Địa điểm: Nhà thờ Công giáo Thánh Philip Benizi

Địa chỉ: 591 Flint River Rd, Jonesboro, GA 30238

Khởi hành: (TBA)

Địa điểm: Nhà thờ Công giáo Holy Trinity

Địa chỉ: 101 Walt Banks Road, Peachtree City, GA 30269

Khởi hành: (TBD)

Địa điểm: Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ Việt Nam

Địa chỉ: 91 Valley Hill Rd SW, Riverdale, GA 30274

Khởi hành: (TBA)

Địa điểm: Nhà thờ Công giáo St. Matthew

Địa chỉ: 215 Kirkley Road Tyrone, GA 30290

Khởi hành: (TBA)