PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

Chúng tôi có niềm đam mê giữ mọi thứ đơn giản

Phóng đại tìm kiếm của bạn

Tài nguyên dành cho phụ huynh & học sinh

hình thức tuyển sinh

Sau khi hoàn thành biểu mẫu GHI DANH điện tử, vui lòng a) tải lên và gửi email tới form@smaschool.org hoặc b) Mang họ đến văn phòng trường tiểu học / trung học cơ sở hoặc văn phòng trường trung học phổ thông.  Trong dòng chủ đề của email, vui lòng cho biết:  TÊN CUỐI CỦA HỌC SINH HỌ TÊN

Ghi danh Học sinh Mới – Hoàn thành tất cả các biểu mẫu (biểu tượng màu đỏ xanh lam ) trong phần Mẫu đơn Đăng ký này.

Đăng ký lại Sinh viên Hiện tại – Chỉ điền vào các biểu mẫu biểu tượng màu đỏ trong phần Biểu mẫu Đăng ký này.

5320 PE / Vận động viên
bác sĩ giải phóng mặt bằng

Lớp PK-9 | Học sinh trong lớp Y tế HS / Thể dục | Vận động viên không có trong hai nhóm trước

sổ tay trang chữ ký của phụ huynh / học sinh (sắp xuất bản)

Tất cả các lớp

Chính sách Thuốc
(sắp ra mắt)

Lớp 9-12

đăng ký thiết bị (FORTHCOMING)

Lớp 9-12

áo phông mặc nhà (FORTHCOMING)

Lớp 9-12

hình thức bổ sung

Tất cả các lớp

hướng dẫn sử dụng công nghệ & mạng Chữ ký của phụ huynh / học sinh (FORTHCOMING)

Lớp 3-12

hình thức bổ sung

Tất cả các lớp

hình thức bổ sung

Tất cả các lớp

Các hình thức thể thao & ngoại khóa

Sau khi hoàn thành biểu mẫu ATHLETIC & EXTRA-CURRICULAR điện tử, vui lòng thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Tải lên và gửi email cho giảng viên / nhân viên yêu cầu biểu mẫu. Trong dòng chủ đề của email, vui lòng cho biết:  HỌC SINH HỌ, TÊN HỌ.
  • Mang đơn đến văn phòng trường tiểu học / trung học cơ sở hoặc văn phòng trung học phổ thông.  

Hình thức khám bệnh

Sau khi hoàn thành các biểu mẫu CLINIC điện tử, vui lòng a) tải lên và gửi email đến Nurs@smaschool.org để yêu cầu biểu mẫu, hoặc b) Đưa họ đến văn phòng trường tiểu học / trung học cơ sở hoặc văn phòng trường trung học phổ thông. Trong dòng tiêu đề của email, vui lòng cho biết: HỌ TÊN CỦA HỌC SINH

5300 giấy phép thuốc

Học sinh hoàn thành nếu yêu cầu cấp phát thuốc trong giờ học. Bao gồm Kế hoạch Hành động của bác sĩ với biểu mẫu này.

KẾ HOẠCH DỊ ỨNG THỰC PHẨM 5305-A

Học sinh hoàn thành nếu bị hen suyễn, bị dị ứng, hoặc có thể yêu cầu sử dụng bút tiêm hoặc ống hít. Bao gồm Kế hoạch Hành động của bác sĩ với biểu mẫu này.

5305-B HƯỚNG DẪN DỊ ỨNG THỰC PHẨM & CÁCH CHỜ PHỤ HUYNH

Học sinh hoàn thành nếu điền vào mẫu 5305-A.

Tên biểu mẫu

các hình thức & chính sách khác của trường học & gia đình

Sau khi hoàn thành bất kỳ biểu mẫu TRƯỜNG HỌC & GIA ĐÌNH nào, vui lòng a) tải lên và gửi email tới form@smaschool.org hoặc b) mang các mẫu đơn đến văn phòng trường tiểu học / trung học cơ sở hoặc văn phòng trường trung học phổ thông. Trong dòng tiêu đề của email, vui lòng cho biết: HỌ TÊN CỦA HỌC SINH

Biểu mẫu tình nguyện dành cho cha mẹ của SMA CHUNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ & MẠNG (sắp xuất bản)