PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

“Dù bạn làm gì, hãy coi Vinh quang của Đức Chúa Trời là mục tiêu chính của bạn.”

Phóng đại giọng nói của bạn

Tài nguyên dành cho phụ huynh & học sinh

Trang Tài nguyên dành cho Phụ huynh & Học sinh của chúng tôi có các liên kết và câu trả lời cho các mục cần thiết thường xuyên nhất. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu có điều gì bạn cảm thấy chúng tôi nên bổ sung.

Câu hỏi thường gặp về gia đình

Sắp có thông tin.

Có thể trả toàn bộ học phí cho trường hoặc trả trong mười tháng
(Tháng 7 – Tháng 4) bằng cách đăng ký vào Chương trình Quản lý Học phí FACTS .

Lần rút học phí hàng tháng đầu tiên thông qua FACTS sẽ vào ngày 5, 10, 15 hoặc 20 tháng 7 tùy thuộc vào thỏa thuận của bạn với FACTS.

Chính sách Học phí Trễ

Học phí được xét trễ vào ngày 21 hàng tháng. Nếu các trường hợp phát sinh có thể gây ra sự chậm trễ trong việc thanh toán, Trợ lý Tài chính phải được thông báo ngay lập tức để có thể thảo luận về một kế hoạch thay thế. Văn phòng Kinh doanh sẽ cố gắng làm việc với gia đình bạn để đưa ra một thỏa thuận được cả hai đồng ý.

Điểm, bảng điểm và quyền truy cập vào Powerschool sẽ không được công bố cho bất kỳ học sinh nào có tài khoản không hiện tại. Điều này bao gồm các ứng dụng đại học và cao đẳng.

Những sinh viên có tài khoản chậm hơn hai tháng có thể bị đuổi khỏi lớp học cho đến khi các thỏa thuận để trở thành hiện tại được thảo luận với Văn phòng Kinh doanh.

Việc ghi danh lại diễn ra vào ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng Năm. Trong tháng Tư, Văn phòng Kinh doanh sẽ liên hệ với tất cả các gia đình hiện tại có liên kết đến quy trình đăng ký lại. Phí ghi danh lại là $ 300 cho lớp 10-11 và $ 425 cho lớp 12.

Lịch trình chuông

Trung học phổ thông

Bắt đầu muộn: Thứ Hai hàng tuần – chậm một giờ. Xem Lịch trình Thứ Hai bên dưới.

Thời gian
Giai đoạn = Stage
7:45 – 8:35
Cầu nguyện 5 phút & Thông báo | giai đoạn 1
8:40 – 9:25
Kỳ 2
9:25 – 9:35
Nghỉ 10 phút
9:35 – 10:20
Kỳ 3
10:25 – 11:15
Tiết thứ 4
11:20 – 12:10
Tiết thứ 5 | Bữa trưa đầu tiên
12:15 – 1:05
Kỳ 6 | Bữa trưa thứ 2
1:10 – 1:55
Tiết thứ 7
2:00 – 2:45
Kỳ 8 | Sa thải

Trung học phổ thông

Bắt đầu muộn: Thứ Hai hàng tuần – chậm một giờ. Xem Lịch trình Thứ Hai bên dưới.

Thời gian
Giai đoạn = Stage
7:45 – 8:35
Cầu nguyện 5 phút & Thông báo | giai đoạn 1
8:40 – 9:25
Kỳ 2
9:25 -9:35
Chủ nhiệm: Giải lao 10 phút
9:35 – 10:20
Kỳ 3
10:25 – 11:15
Kỳ 4 | PK – 8 Bữa trưa
PK-2: L 10:25 – 10: 45 / R 10:45 – 11:10
3-5: R 10:35 – 10: 55 / L 10:55 – 11:15
MS: R 10:25 – 10: 45 / L 10:45 – 11:10
11:20 – 12:10
Tiết thứ 5
12:15 – 1:05
Tiết thứ 6
1:10 – 1:55
Tiết thứ 7
2:00 – 2:45
Kỳ 8
2:45 – 2:55
Chủ nhiệm | Sa thải

Lịch trình Thứ Hai (Bắt đầu muộn)

Thời gian
Giai đoạn = Stage
7:45 – 8:40
Cuộc họp giảng viên
8:45 – 9:25
Cầu nguyện 5 phút & Thông báo | giai đoạn 1
9:30 – 10:10
Kỳ 2
10:10 – 10:20
Phá vỡ
10:20 – 11:00
Kỳ 3
11:05 – 11:45
Kỳ 4 | PK – Bữa trưa MS
11:50 – 12:30
Kỳ 5 | Bữa trưa đầu tiên của HS
12:35 – 1:15
Kỳ 6 | Bữa trưa thứ 2 của HS
1:20 – 2:00
Tiết thứ 7
2:05 – 2:45
Kỳ 8 | Sa thải HS
2:45 – 2:55
Chủ nhiệm ES & MS | Sa thải

Thứ Tư
Ngày hội nhà trường trung học & đại chúng

Thời gian
Giai đoạn = Stage
7:45 – 8:25
Cầu nguyện & Thông báo | giai đoạn 1
8:30 – 9:10
Kỳ 2
9:15 – 9:55
Kỳ 3
10:00 – 11:00
Nhà đại chúng / trung học
11:00 – 11:10
Giải lao 10 phút
11:15 – 11:55
Kỳ 4 | Bữa trưa PK-MS
12:00 – 12:40
Kỳ 5 | Bữa trưa đầu tiên của HS
12:45 – 1:25
Bữa trưa thứ 6 | Bữa trưa thứ 2 của HS
1:30 – 2:05
Tiết thứ 7
2:10 – 2:45
Kỳ 8 | Sa thải HS
2:45 – 2:55
Chủ nhiệm ES & MS | Sa thải

Lịch trình hội nghị buổi chiều / pep Rally

Thời gian
Giai đoạn = Stage
7:45 – 8:40
Cầu nguyện & Thông báo | giai đoạn 1
8:45 – 9:25
Kỳ 2
9:30 – 10:10
Kỳ 3
10:10 – 10:20
Phá vỡ
10:20 – 11:00
Kỳ 4 | PK – Bữa trưa MS
11:05 – 11:45
Kỳ 5 | Bữa trưa đầu tiên của HS
11:50 – 12:30
Kỳ 6 | Bữa trưa thứ 2 của HS
12:35 – 1:15
Tiết thứ 7
1:20 – 2:00
Kỳ 8
2:05 – 2:45
Lắp ráp | Pep Rally
2:45 – 2:55
Chủ nhiệm ES & MS | Sa thải
athletics sma bobcats

registration is still open!

choose your adventure today!

camp social media post (2)
St. Mary's Academy is offering a variety of summer camps for grades Kindergarten to 9th. Camps include STEM, Volleyball, Basketball, and Theater Tech. Call 770-461-2202 for more information.