PK - 12 Học viện Công giáo

Mỗi đứa trẻ là một người lớn quan tâm đến thành công.

Phóng đại tài năng của bạn

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tìm một bộ phận

Sự quản lý

JoAnn McPherson

Principal

joanne mcpherson (1)

JoAnn McPherson

Principal

Education:
Clemson University, B.A. History
Clemson University, M.A. English
Spring Hill, M.T.S. Theology
Certifications

Cynthia Launay-Fallasse

Assistant Principal

cynthia launay fallasse

Cynthia Launay-Fallasse

Assistant Principal

Education:
Spring Hill College, B.A. English
Spring Hill College, B.A. Theology
University of West Georgia, M.Ed. Educational Leadership, M.Ed.
University of West Georgia, Ed.S.
Certifications
GA Certification T-6

Bill Schmitz

Athletic Director

coach bill schmitz

Bill Schmitz

Athletic Director

Education:
Belmont Abbey College, B.A. Sports Management
Certifications
GA Certification T-4

Kiesha Porter

Director of Admissions

kiesha porter

Kiesha Porter

Director of Admissions

Education:
Certifications

Mark Komdat

Director of Operations
Business Manager

mark komdat

Mark Komdat

Director of Operations
Business Manager

Education:
Certifications

Dr. Brent Hollers

Director of Information Technology
Computer Science

dr. brent hollers

Dr. Brent Hollers

Director of Information Technology
Computer Science

Education:
Certifications

Tuyển sinh

Kiesha Porter

Director of Admissions

kiesha porter

Kiesha Porter

Director of Admissions

Education:
Certifications

Cori Nardozza

Assistant Director of Admissions

cori nardozza

Cori Nardozza

Assistant Director of Admissions

Education:
Certifications

Thăng tiến

Thế vận hội

Bill Schmitz

Athletic Director

coach bill schmitz

Bill Schmitz

Athletic Director

Education:
Belmont Abbey College, B.A. Sports Management
Certifications
GA Certification T-4

Tam Pham

Athletic Trainer

tam pham

Tam Pham

Athletic Trainer

Education:
Georgia State University, B.S. Exercise Science
Life University, M.A.T. Athletic Training
Certifications

Văn phòng kinh doanh

Mark Komdat

Director of Operations
Business Manager

mark komdat

Mark Komdat

Director of Operations
Business Manager

Education:
Certifications

Lorraine Leslie

Assistant Business Manager

lorraine leslie

Lorraine Leslie

Assistant Business Manager

Education:
Certifications

Julie Gagnier

Administrative Assistant

julie gagnier

Julie Gagnier

Administrative Assistant

Education:
Certifications

Phyllis Del Pilar

Accounts Payable

phyllis del pilar

Phyllis Del Pilar

Accounts Payable

Education:
Certifications

Chương trình chăm sóc mở rộng

Shauntelle Samples

ECP Coordinator

600 px w bobcats logo w name copy.png

Shauntelle Samples

ECP Coordinator

Education:
Certifications

Cơ sở vật chất & An toàn trong khuôn viên trường

Jorge Londono

Director of Facilities

jorge londono

Jorge Londono

Director of Facilities

Education:
Certifications

John Del Pilar

General Maintenance

john del pilar

John Del Pilar

General Maintenance

Education:
Certifications

Ray Suescun

Director of School Safety & Security

Ray Suescun

Director of School Safety & Security

Education:
Certifications

khoa: trường tiểu học

Diane Williams

PK Teacher

diane williams

Diane Williams

PK Teacher

Education:
Certifications

Colleen Hagert

Kindergarten Teacher

colleen hagert

Colleen Hagert

Kindergarten Teacher

Education:
Certifications

Sandra Pinal

PK - K Aide

sandra pinal

Sandra Pinal

PK - K Aide

Education:
Certifications

Emily Parsons

1st Grade Teacher

emily parsons

Emily Parsons

1st Grade Teacher

Education:
Certifications

Mary Garger

2nd Grade Teacher

mary garger

Mary Garger

2nd Grade Teacher

Education:
Certifications

Robyn Allen

1st-2nd Aide

Robyn Allen

1st-2nd Aide

Education:
Certifications

Sarah Phillips

3rd Grade Teacher

sarah phillips

Sarah Phillips

3rd Grade Teacher

Education:
Certifications

Lisa Shupenus

4th Grade Teacher

lisa shupenus

Lisa Shupenus

4th Grade Teacher

Education:
Certifications

Lourdes Yanick

3rd-4th Aide

lourdes yanick

Lourdes Yanick

3rd-4th Aide

Education:
Certifications

Dr. Wendy Ashmore

5th Grade Teacher

dr. wendy ashmore

Dr. Wendy Ashmore

5th Grade Teacher

Education:
Certifications

Dennis Bogumill

Physical Education

dennis bogumill

Dennis Bogumill

Physical Education

Education:
Certifications

Amy Gilchrist

Dance & Movement

amy gilchrist

Amy Gilchrist

Dance & Movement

Education:
Certifications

Susie Stucko

Spanish, Music, Art

social_bobcat

Susie Stucko

Spanish, Music, Art

Education:
Certifications

khoa: Trung học cơ sở

Dennis Bogumill

Physical Education

dennis bogumill

Dennis Bogumill

Physical Education

Education:
Certifications

Dr. Ashley Duxbury

Science

dr. ashley duxbury

Dr. Ashley Duxbury

Science

Education:
Certifications

Christine Krabel

Religion
Religion Coordinator

christine krabel

Christine Krabel

Religion
Religion Coordinator

Education:
Certifications

Shelly Martinez

Language Arts
Social Studies

600 px w bobcats logo w name copy.png

Shelly Martinez

Language Arts
Social Studies

Education:
Certifications

Jaklyn Murphy

Math
STEM Coordinator

jaklyn murphy

Jaklyn Murphy

Math
STEM Coordinator

Education:
Certifications

Jae Parker

Math

jae parker

Jae Parker

Math

Education:
Certifications

Ryan Schilling

Science, Department Chair
MS Math

ryan schilling

Ryan Schilling

Science, Department Chair
MS Math

Education:
Certifications

Katie Sharpe

Literature
Resource

katie sharpe

Katie Sharpe

Literature
Resource

Education:
Certifications

Susie Stucko

Spanish, Music, Art

social_bobcat

Susie Stucko

Spanish, Music, Art

Education:
Certifications

khoa: trường trung học

Rhonda Anderson

Social Studies

rhonda anderson

Rhonda Anderson

Social Studies

Education:
Certifications

Daniel Arenas

Theology

daniel arenas

Daniel Arenas

Theology

Education:
Certifications

Sarah Athearn

College Counselor/Study Support & Psychology Teacher

sarah athearn

Sarah Athearn

College Counselor/Study Support & Psychology Teacher

Education:
Certifications

Alex Brown

Spanish
Computer Science

alex brown

Alex Brown

Spanish
Computer Science

Education:
Certifications

Doug Crane

Social Studies

bobcat footer

Doug Crane

Social Studies

Education:
Certifications

Ana De Mello

Math, Department Chair

ana de mello

Ana De Mello

Math, Department Chair

Education:
Certifications

Daniel Deveault

French

daniel deveault

Daniel Deveault

French

Education:
Certifications

Tillford Ellerbee

Physical Education

tilford ellerbee

Tillford Ellerbee

Physical Education

Education:
Georgia State University: Health and Physical Education, Recreational Specialist B.A.; Cambridge College, M.A.; Lincoln Memorial University, Leadership and Administration
Certifications
Sheffield State University: Kinesiology

Amy Gilchrist

Dance & Movement

amy gilchrist

Amy Gilchrist

Dance & Movement

Education:
Certifications

Robert Grgetic

Science

robert grgetic

Robert Grgetic

Science

Education:
Certifications

Dr. Brent Hollers

Director of Information Technology
Computer Science

dr. brent hollers

Dr. Brent Hollers

Director of Information Technology
Computer Science

Education:
Certifications

Dr. Adam Kellam

Math

dr. adam kellam

Dr. Adam Kellam

Math

Education:
Certifications

Molly Kellam

Visual Arts

molly kellam

Molly Kellam

Visual Arts

Education:
Certifications

Franck Launay-Fallasse

Theology, Department Chair

franck launay fallasse

Franck Launay-Fallasse

Theology, Department Chair

Education:
Certifications

Adeline Martin

Science

adeline martin

Adeline Martin

Science

Education:
Certifications

Katy McCall

English

katy mccall

Katy McCall

English

Education:
Certifications

Andrew McGovern

Theology

andrew mcgovern

Andrew McGovern

Theology

Education:
Certifications

Rebecca Miller

English, Drama
Fine & Performing Arts
Department Chair

rebecca miller

Rebecca Miller

English, Drama
Fine & Performing Arts
Department Chair

Education:
Certifications

Jae Parker

Math

jae parker

Jae Parker

Math

Education:
Certifications

Ryan Schilling

Science, Department Chair
MS Math

ryan schilling

Ryan Schilling

Science, Department Chair
MS Math

Education:
Certifications

Bill Tenore

Social Studies

bill tenore

Bill Tenore

Social Studies

Education:
Certifications

Sydney Washington

Spanish

sydney washington

Sydney Washington

Spanish

Education:
Certifications

Brian Williams

English, Department Chair

brian williams

Brian Williams

English, Department Chair

Education:
Certifications

Văn phòng lễ tân / Chấm công

Ignae Thomas

High School Attendance & Front Office

ignae thomas

Ignae Thomas

High School Attendance & Front Office

Education:
Certifications

Jennifer Hayes

Elementary & Middle School Attendance & Front Office

jennifer hayes

Jennifer Hayes

Elementary & Middle School Attendance & Front Office

Education:
Certifications

Betsy Slattery

High School Attendance & Front Office

betsy slattery

Betsy Slattery

High School Attendance & Front Office

Education:
Certifications

Y tá

Kelli Kalen, RN

School Nurse

kelli kalen

Kelli Kalen, RN

School Nurse

Education:
Certifications

dịch vụ sinh viên

Paola Londono

Registrar

paola londono

Paola Londono

Registrar

Education:
Certifications

Marisa Dobson

School Counselor

marisa dobson

Marisa Dobson

School Counselor

Education:
Certifications

Sarah Athearn

College Counselor/Study Support & Psychology Teacher

sarah athearn

Sarah Athearn

College Counselor/Study Support & Psychology Teacher

Education:
Certifications

Katie Sharpe

Resource Teacher

katie sharpe

Katie Sharpe

Resource Teacher

Education:
Certifications

Công nghệ & phương tiện

Dr. Brent Hollers

Director of Information Technology
Computer Science

dr. brent hollers

Dr. Brent Hollers

Director of Information Technology
Computer Science

Education:
Certifications

Jaklyn Murphy

Math
STEM Coordinator

jaklyn murphy

Jaklyn Murphy

Math
STEM Coordinator

Education:
Certifications

Jason Miller

Technology Assistant

jason miller

Jason Miller

Technology Assistant

Education:
Certifications

Kathy Schenck

Media Specialist

kathy schenck (1)

Kathy Schenck

Media Specialist

Education:
Certifications