PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

"Giáo dục trí óc mà không giáo dục trái tim thì không có giáo dục gì cả."

Tôn vinh đức tính của bạn

Phụng vụ & Bí tích

Ngoài các lớp học tôn giáo hàng ngày, tất cả học sinh có cơ hội trưởng thành về mặt thiêng liêng bằng cách tham gia và được hỗ trợ trong các buổi thánh lễ hàng tuần hoặc hàng tháng và các buổi cầu nguyện, suy niệm, và các ngày tĩnh tâm toàn trường.

Lịch trình đại trà của trường

Trường Tiểu học & Trung học cơ sở: Thánh lễ hàng tuần lúc 10:00 thứ Tư.

Trung học: Thánh lễ hàng tháng lúc 10:00 thứ Tư. Vui lòng kiểm tra lịch cho ngày trong tháng.

Tất cả học sinh SMA tham dự thánh lễ vào Ngày Lễ Bổn Mạng. Khối lượng sẽ thay đổi trong những tuần đó. Vui lòng kiểm tra lịch học của chúng tôi để biết thông tin cập nhật và chi tiết cụ thể.

athletics sma bobcats

Bobcat Breakfast

if you missed our open house, save the date for St. MAry's bobcat breakfast!

img 5298

tuesday, november 14
tuesday, december 5

8:00 - 9:30 am

high | middle school &
pk4 - 5 sessions are available