PK4 - 12 Học viện Công giáo

PK - 12 Học viện Công giáo

Sự tôn kính, sự tôn trọng, trách nhiệm

Tôn vinh Chúa

Đời sống tinh thần

Sau khi nhận được nền giáo dục Công giáo, chúng tôi thực sự tin rằng học sinh của chúng tôi được khuyến khích để đáp lại lời kêu gọi nên thánh và trở thành những tác nhân thay đổi trong mọi nỗ lực mà họ theo đuổi.

Đời sống tinh thần tại Học viện St. Mary cho phép học sinh trưởng thành trong đức tin, khám phá sở thích của mình và cảm thấy an toàn, được chấp nhận và được khuyến khích. Chúng tôi thách thức học sinh của mình tích hợp các giá trị của Chúa Giê Su Ky Tô và các bí tích vào cuộc sống hàng ngày của họ. Các chương trình dịch vụ và tiếp cận cộng đồng của chúng tôi cho phép sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc trở thành những nhà lãnh đạo phục vụ trong cộng đồng của họ. Thông qua đó, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi ra đi với tư cách là những cá nhân giàu lòng nhân ái, tôn trọng các quan điểm văn hóa và cá nhân khác để phục vụ cộng đồng của chúng tôi tốt hơn.

Vai trò tôn giáo

Chaplain at St. Mary’s Academy khẳng định những món quà và nỗ lực của sinh viên, giảng viên, nhân viên và phụ huynh.

Provides Liturgical Leadership
The chaplain leads the Mercy Catholic family when it gathers for worship. In addition, the chaplain coordinates the planning of liturgical celebrations to ensure that the liturgies are accessible to adolescents and a religiously diverse student population.
Provides Pastoral Care
The chaplain is available to students, faculty, and staff for spiritual and emotional support. Parents can also request the chaplain's support as they seek to meet the needs of their students.
Coordinates Retreats
The chaplain coordinates the annual class retreats for students and retreats for faculty and staff. Retreats allow participants to pray, socialize, and recommit to spiritual concepts and aspirations such as the five core virtues of Mercy Catholic.

Nhóm Bộ trường

Một đội ngũ giảng viên và nhân viên liên ngành cộng tác để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá chương trình đời sống tâm linh tại Học viện St. Mary.

Christine Krabel

Điều phối viên Tôn giáo
Daniel Arenas
Alex Brown
Ana DeMello
Andrew McGovern
Kiesha Porter

Phụng vụ & Bí tích

Trường tiểu học & trung học cơ sở: Thánh lễ hàng tuần
Trường trung học: Thánh lễ hàng tháng

Chương trình Tiếp cận & Dịch vụ trong khuôn viên

Trường tiểu học & trung học cơ sở
Dự án dịch vụ

Chương trình Trung học về Lòng Thương xót

Tĩnh tâm

Các Khóa Tĩnh Tâm Mùa Chay từ Lớp 3 đến Lớp 8
Khóa tu từ lớp 8 đến lớp 12